Index 
Proces-verbal
PDF 267kWORD 231k
Luni, 4 februarie 2013 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 8.Declarații scrise [articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Declaraţii scrise [articolul 123 alineatul (7) din Regulamentul de procedură]
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Petiţii
 13.Transferuri de credite
 14.Depunere de documente
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee ***I - Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii ***I (dezbatere)
 17.Eliminarea şi prevenirea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor (dezbatere)
 18.Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (dezbatere)
 19.Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (prezentare succintă)
 20.Transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman ***I (dezbatere)
 21.Relansarea industriei europene în contextul dificultăţilor actuale (dezbatere)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Susținerea planului de acțiune „Global Zero” privind eliminarea treptată și controlată a tuturor armelor nucleare la nivel mondial (declaraţie scrisă)
 Anexa 2 - Instituirea unei zile europene împotriva hărțuirii și violenței în şcoli (declaraţie scrisă)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Componenţa Parlamentului

Autorităţile belgiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Mark Demesmaeker, în locul lui Frieda Brepoels, ca deputat în Parlament, cu efect de la 1 februarie 2013.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Mark Demesmaeker se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


4. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Autorităţile competente din Polonia i-au adresat Preşedintelui o cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Jacek Olgierd Kurski, în cadrul unei proceduri aflate pe rol la parchetul din Varşovia.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a decis validarea mandatelor deputaților Francesca Barracciu, cu efect de la 17 decembrie 2012, Preslav Borissov, cu efect de la 1 ianuarie 2013, și Dan Dumitru Zamfirescu, cu efect de la 9 ianuarie 2013.


6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului GUE/NGL şi a secretariatului deputaţilor neafiliaţi următoarele cereri de numire:

- Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana : Georgios Toussas în locul lui João Ferreira

- INTA: Dan Dumitru Zamfirescu

- Delegaţia la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan şi UE-Georgia: Dan Dumitru Zamfirescu.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna marți următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere (00051/2012/LEX - C7-0030/2013 - 2010/0212(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou (00057/2012/LEX - C7-0016/2013 - 2012/0049(COD)).


8. Declarații scrise [articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]

Preşedintele a informat Parlamentul că următoarele declaraţii scrise au reunit semnăturile majorității deputaților în Parlamentul European:

- Declarația scrisă nr. 0026/2012 referitoare la susținerea planului de acțiune „Global Zero” privind eliminarea treptată și controlată a tuturor armelor nucleare la nivel mondial (depusă de următorii deputaţi: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Janusz Władysław Zemke)

- Declarația scrisă nr. 0028/2012 referitoare la instituirea unei zile europene împotriva hărțuirii și violenței în școli (depusă de următorii deputaţi: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet şi Keith Taylor).

Aceste declarații scrise au fost publicate în prezentul proces verbal, împreună cu numele semnatarilor (anexa 1 al PV din 4.2.2013 şi anexa 2 al PV din 4.2.2013).

Au intervenit: Jarosław Leszek Wałęsa şi Georgios Koumoutsakos.

Preşedintele a amintit modificările recente referitoare la declarațiile scrise și a semnalat că se va difuza în atenția deputaților un document de informare care explică modificările respective.


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis o copie certificată conform a următorului document:

- Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius.


10. Declaraţii scrise [articolul 123 alineatul (7) din Regulamentul de procedură]

Întrucât nu a întrunit numărul necesar de semnături, declaraţia scrisă nr. 0033/2012 a devenit caducă în temeiul articolului 123 alineatul (7) din Regulamentul de procedură.


11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000215/2012) adresată de Matthias Groote, în numele Comisiei ENVI, adresată Comisiei: Pregătirile UE pentru CCONUSC COP 19 (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012) adresată de Matthias Groote, în numele Comisiei ENVI, adresată Consiliului: Pregătirile UE pentru CCONUSC COP 19 (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012) adresată de Matthias Groote, în numele Comisiei ENVI, adresată Consiliului: Obiectivele-cheie pentru CoP 16 la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), 3-14 martie 2013, Bangkok (Thailanda) (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012) adresată de Matthias Groote, în numele Comisiei ENVI, adresată Comisiei: Obiectivele-cheie pentru CoP 16 la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), 3-14 martie 2013, Bangkok (Thailanda) (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013) adresată de Mikael Gustafsson, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: A 57-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeilor din cadrul ONU: prevenirea și eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, Luigi Berlinguer, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, adresată Comisiei: Formarea judiciară - coordonatorii din cadrul tribunalelor (B7-0112/2013).


12. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

1 februarie 2013

Svetla Kostadinova (Institute for Market Economics) (nr. 1659/2012); (nume confidenţial) (nr. 1660/2012); Rumen Todorov (nr. 1661/2012); Amparo García Ovejero (nr. 1662/2012); (nume confidenţial) (nr. 1663/2012); José Antonio Minarro Alonso (nr. 1664/2012); Carlos Bruno Nascimento Rodrigues (nr. 1665/2012); Manuel Expósito Álvarez (nr. 1666/2012); (nume confidenţial) (nr. 1667/2012); Ignasi Pellisa Arnabat (nr. 1668/2012); Pedro Mollar Roda (nr. 1669/2012); Ángel Francisco González Baena (nr. 1670/2012); Diego José Prieto (nr. 1671/2012); (nume confidenţial) (nr. 1672/2012); Miguel Ângelo Correia (nr. 1673/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr. 1674/2012); Eduardo Marín Frasser (nr. 1675/2012); (nume confidenţial) (nr. 1676/2012); Gheorghe Crăciun (nr. 1677/2012); Cornel Florea-Gabrian (nr. 1678/2012); Eugen Butnariu (nr. 1679/2012); Ulise Grosu (nr. 1680/2012); Sascha Schmidt (nr. 1681/2012); Hans-Josef Friedrich (nr. 1682/2012); Tobias Holzreiter (nr. 1683/2012); Florian Bosse (nr. 1684/2012); Werner Brun (nr. 1685/2012); (nume confidenţial) (nr. 1686/2012); Uwe Krüger (nr. 1687/2012); Sigrun Grandy (nr. 1688/2012); Ulrike Goldschmitt (nr. 1689/2012); Regina Schlacht (nr. 1690/2012); Erwin Michaeler (nr. 1691/2012); Maria Lukova (nr. 1692/2012); Jordan Cherkezov (nr. 1693/2012); Zbigniew Rozner (nr. 1694/2012); Tomasz Oleszkiewicz (nr. 1695/2012); (nume confidenţial) (nr. 1696/2012); Thea van Loon (nr. 1697/2012); (nume confidenţial) (nr. 1698/2012); Stella Papadimitriou-Anastasopoulou (nr. 1699/2012); (nume confidenţial) (nr. 1700/2012); Theodoros Pitikaris (nr. 1701/2012); Petros Nikiphorakis (nr. 1702/2012); Dimitris Panopoulos (nr. 1703/2012); Lennart Englund (nr. 1704/2012); Rune Svedgren (nr. 1705/2012); Flora Hansen (nr. 1706/2012); (nume confidenţial) (nr. 1707/2012); Jolanta Wittib /Vittib (nr. 1708/2012); Zoltan Lomnici (nr. 1709/2012); Bernhard Freisler (nr. 1710/2012); Dorota-Laura Galos (nr. 1711/2012); Thomas Schurm (nr. 1712/2012); Angelika Gajeck (nr. 1713/2012); Kiriakos Gikas (nr. 1714/2012); Alzbieta Lehocka (nr. 1715/2012); Maria Iancu (nr. 1716/2012); Eva Ludwig (nr. 1717/2012); Carolin Janker (nr. 1718/2012); Myriam Plein (nr. 1719/2012); Volker Utschik (nr. 1720/2012); Martin Troger (10 semnături) (nr. 1721/2012); Lotar Spiess (18 semnături) (nr. 1722/2012); Gabi Pfister (nr. 1723/2012); (nume confidenţial) (nr. 1724/2012); Karin Köhler (nr. 1725/2012); (nume confidenţial) (nr. 1726/2012); Christian Czibula (nr. 1727/2012); (nume confidenţial) (nr. 1728/2012); Horst-Rainer Buron (nr. 1729/2012); Amen Binai (Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.) (nr. 1730/2012); Werner Krewer (nr. 1731/2012); Anton Habersetzer (nr. 1732/2012); (nume confidenţial) (nr. 1733/2012); (nume confidenţial) (nr. 1734/2012); Peter Bivert (nr. 1735/2012); Therese Misch (nr. 1736/2012); (nume confidenţial) (nr. 1737/2012); Lara Sabel (nr. 1738/2012); (nume confidenţial) (nr. 1739/2012); Marian Józef Smotrzyk (nr. 1740/2012); Adrianna Bacik (nr. 1741/2012); (nume confidenţial) (nr. 1742/2012); Lidia Depta (nr. 1743/2012); István Tóth (nr. 1744/2012); Bert Van Putten (nr. 1745/2012); Eugene Bourgeois (nr. 1746/2012); Emile Paulussen (nr. 1747/2012); Emil Petkov (nr. 1748/2012).


13. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene a informat autoritatea bugetară în legătură cu propunerea de transfer de credite V/AB-01/C/13.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare, rapoartele:

- Raport referitor la îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (2012/2134(INI)) - ECON - Raportor: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

- * Raport Instituirea programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014 - 2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS)) - ITRE - Raportoare: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism al Uniunii de protecție civilă (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD)) - ENVI - Raportoare: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE, a Deciziei nr. 575/2007/CE și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului în vederea majorării ratei de cofinanțare a Fondului european pentru refugiați, a Fondului european de returnare și a Fondului european de integrare a resortisanților țărilor terțe în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestionarea financiară pentru anumite state membre care se confruntă sau care riscă să se confrunte cu dificultăți grave legate de stabilitatea lor financiară (COM(2012)0526 - C7-0302/2012 - 2012/0252(COD)) - LIBE - Raportor: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD)) - EMPL - Raportoare: Marian Harkin (A7-0005/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD)) - PECH - Raportoare: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD)) - EMPL - Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)) - EMPL - Raportoare: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă” (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD)) - CULT - Raportoare: Silvia Costa (A7-0011/2013)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte un mecanism de reacţie rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)) - ECON - Raportor: David Casa (A7-0014/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD)) - ENVI - Raportoare: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

- Raport referitor la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2011 (2012/2286(INI)) - ECON - Raportor: Mario Mauro (A7-0016/2013)

- Raport referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă (2012/2098(INI)) - JURI - Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind guvernanța pieței unice (2012/2260(INI)) - IMCO - Raportor: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

- Raport referitor la orientările pentru procedura bugetară 2014, secțiunea I - Parlamentul European, secțiunea II - Consiliul, secțiunea IV - Curtea de Justiție, secțiunea V - Curtea de Conturi, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor, secțiunea VIII - Ombudsmanul European, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (2013/2003(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 (2012/2257(INI)) - EMPL - Raportoare: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

- Raport referitor la Raportul special nr. 3/2012 (descărcarea de gestiune pentru 2011): „Fondurile structurale: a reușit Comisia să abordeze cu succes problema deficiențelor identificate în cadrul sistemelor de gestiune și de control ale statelor membre?” (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC)) - CONT - Raportor: Jens Geier (A7-0276/2012)

- Raport referitor la Raportul special nr. 5/2012 (descărcarea de gestiune 2011) intitulat „Sistemul informațional comun pentru relațiile externe (CRIS - Sistemul informațional comun pentru relațiile externe)” (N7-0064/2012 - C7-0116/2012 - 2012/2091(DEC)) - CONT - Raportor: Jean-Pierre Audy (A7-0384/2012)

- Raport referitor la Raportul special nr. 7/2012 (descărcarea de gestiune 2011): „Reforma organizării comune a pieței vitivinicole: progresele realizate până în prezent” (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC)) - CONT - Raportoare: Eva Ortiz Vilella (A7-0386/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului (COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)) - TRAN - Raportor: Brian Simpson (A7-0394/2012)

- Raport referitor la Raportul special nr. 1/2012 (descărcarea de gestiune 2011): „Eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare în domeniul securității alimentare acordat de Uniunea Europeană în Africa Subsahariană” (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A7-0400/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT): contribuţia EIT la o Europă mai inovatoare (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) - ITRE - Raportoare: Marisa Matias (A7-0422/2012)

- ***I Raport on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD)) - ITRE - Raportoare: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD)) - ITRE - Raportor: Christian Ehler (A7-0428/2012)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului de aderare a acestora la Uniunea Europeană (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0430/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] și privind cererea autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare cu datele EURODAC în scopul aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (versiune reformată) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD)) - LIBE - Raportoare: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 574/2007/CE în vederea majorării ratei de cofinanțare a Fondului pentru frontierele externe în cazul statelor membre care se confruntă sau riscă să se confrunte cu dificultăți importante legate de stabilitatea lor financiară (COM(2012)0527 - C7-0301/2012 - 2012/0253(COD)) - LIBE - Raportor: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD)) - ENVI - Raportor: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD)) - ECON - Raportor: Edward Scicluna (A7-0436/2012)

2) de către deputaţi, propunerile de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură):

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la valorificarea patrimoniului natural și cultural european (B7-0046/2013)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

ENVI

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluţie referitoare la executarea pedepselor privative de libertate aplicate cetățenilor comunitari în țările lor de origine (B7-0048/2013)

retrimis

fond :

LIBE

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Propunere de rezoluţie referitoare la executarea pedepselor privative de libertate aplicate cetățenilor provenind din țări terțe în țările lor de origine (B7-0050/2013)

retrimis

fond :

LIBE

- Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Sidonia Jedrzejewska, Lívia Járóka, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber Esther de Lange. Propunere de modificare a Regulamentului de procedură al Parlamentului European - Modificarea articolului 136 (Participarea la ședințe) (B7-0051/2013)

retrimis

fond :

AFCO


15. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din februarie 2013 (PE 504.008/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni, marţi, miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură):

Preşedintele a propus schimbarea titlului dezbaterii din „Zimbabwe: detenția lui Okay Machisa, apărător al drepturilor omului” (punctul 117 din PDOJ) în „Detenţia unor activişti pentru drepturile omului în Zimbabwe”.

Parlamentul și-a dat acordul pentru această modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

A intervenit Sonia Alfano, cu privire la omagiul adus cu ocazia celei de-a douăzecea comemorări a asasinării tatălui său, Beppe Alfano.


16. Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee ***I - Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee [2010/0370(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii [2010/0256(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos a prezentat raportul..

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Gabriel Mato Adrover a prezentat raportul..

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Marielle de Sarnez (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Giovanni La Via (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Younous Omarjee (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, Spyros Danellis, în numele Grupului S&D, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Patricia van der Kammen, neafiliată, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă şi Patrice Tirolien, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Giommaria Uggias.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: João Ferreira.

Au intervenit: Viviane Reding, Georgios Papastamkos şi Gabriel Mato Adrover.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 5.2.2013 şi punctul 7.2 al PV din 5.2.2013.


17. Eliminarea şi prevenirea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000004/2013) adresată de Mikael Gustafsson, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: A 57-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeilor din cadrul ONU: prevenirea și eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson a dezvoltat întrebarea.

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Krisztina Morvai, neafiliată, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Marc Tarabella şi Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni şi Antigoni Papadopoulou.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, şi Lena Kolarska-Bobińska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov şi Zbigniew Ziobro.

A intervenit Viviane Reding.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Mikael Gustafsson, în numele Comisiei FEMM, referitoare la a 57-a Sesiune a CSF a ONU: Eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 6.2.2013.


18. Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (dezbatere)

Raport referitor la îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor [2012/2134(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Philippe De Backer şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Anthea McIntyre (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jorgo Chatzimarkakis (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Vladimír Maňka (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Rebecca Taylor (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, şi Mojca Kleva Kekuš, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Sylvana Rapti, James Nicholson şi Bendt Bendtsen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati şi Krisztina Morvai.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Philippe De Backer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 5.2.2013.


19. Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (prezentare succintă)

Raport referitor la parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate [2012/2258(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

Kartika Tamara Liotard a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki, Mario Pirillo, Angelika Werthmann, Mark Demesmaeker, João Ferreira şi Miroslav Mikolášik.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dimitar Stoyanov şi Jaroslav Paška.

A intervenit Antonio Tajani.

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.7 al PV din 6.2.2013.


20. Transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

Antonyia Parvanova şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Zofija Mazej Kukovič, în numele Grupului PPE, Nessa Childers, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, Françoise Grossetête şi Andres Perello Rodriguez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška şi Zbigniew Ziobro.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Antonyia Parvanova.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 6.2.2013.


21. Relansarea industriei europene în contextul dificultăţilor actuale (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Relansarea industriei europene în contextul dificultăţilor actuale

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, John Bufton, în numele Grupului EFD, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho şi Josefa Andrés Barea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška şi Dimitar Stoyanov.

A intervenit Antonio Tajani.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Zoltán Bagó, Ivailo Kalfin, Catherine Stihler, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Silviu Buşoi, Jean-Jacob Bicep, François Alfonsi, Marina Yannakoudakis, Claudio Morganti, Willy Meyer, Alda Sousa, Alajos Mészáros, László Tőkés, Georgios Koumoutsakos, Mojca Kleva Kekuš, María Muñiz De Urquiza, Antigoni Papadopoulou, Edit Bauer, Anna Záborská, Iliana Malinova Iotova, Corina Creţu, Emer Costello, Csaba Sándor Tabajdi şi Monika Panayotova.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 504.008/OJMA).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.40.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Pupovac, Vrbat, Vuljanić


Anexa 1 - Susținerea planului de acțiune „Global Zero” privind eliminarea treptată și controlată a tuturor armelor nucleare la nivel mondial (declaraţie scrisă)

Declarația scrisă nr. 0026/2012 depusă, în temeiul articolului 123 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, de deputații Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Janusz Władysław Zemke referitoare la susținerea planului de acțiune „Global Zero” privind eliminarea treptată și controlată a tuturor armelor nucleare la nivel mondial1 (punctul 8 al PV din 4.2.2013) și semnată de 389 deputați:

Textul declarației scrise:

1. Armele nucleare prezintă costuri financiare și riscuri de securitate inacceptabile, inclusiv proliferarea și terorismul nuclear;

2. Există un important sprijin public și politic pentru planul de acțiune „Global Zero”, un cadru politic global pentru eliminarea treptată și controlată a tuturor armelor nucleare la nivel mondial până în 2030;

3. Următoarea etapă a planului este reducerea arsenalelor americane și rusești la un total de 1 000 de arme nucleare fiecare și retragerea armelor nucleare strategice ale ambelor state de pe continentul european, pregătind astfel calea negocierilor multilaterale privind armele nucleare, eliminarea treptată a tuturor armelor nucleare la nivel mondial, implementarea unui regim global de verificare și executare și aplicarea de controale de securitate consolidate privind ciclul combustibilului nuclear;

4. Statele membre sunt chemate să sprijine planul de acțiune „Global Zero” și să ia măsuri pentru promovarea sa;

5. Guvernele americane și rusești sunt încurajate să-și reducă arsenalele la un total de 1 000 de arme nucleare fiecare și să își retragă armele nucleare strategice de pe continentul european;

6. Toate țările care posedă arme nucleare sunt chemate să participe la negocierile multilaterale privind eliminarea treptată și controlată a acestor arme la nivel mondial și să instituie un sistem de verificare, care să includă inspecții riguroase și necondiționate;

7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre, Statelor Unite, Rusiei și tuturor țărilor care posedă arme nucleare.

__________

1   În conformitate cu articolul 123 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

Lista semnatarilor

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, João Ferreira, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Elisabetta Gardini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva Kekuš, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Nitras, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Doris Pack, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Sophocles Sophocleous, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Gianluca Susta, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anexa 2 - Instituirea unei zile europene împotriva hărțuirii și violenței în şcoli (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0028/2012 depusă, în temeiul articolului 123 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, de Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet şi Keith Taylor referitoare la instituirea unei zile europene împotriva hărțuirii și violenței în şcoli1 (punctul 8 al PV din 4.2.2013), şi semnată de 385 de deputaţi:

Textul declaraţiei scrise:

1. Violența este una dintre cele mai obișnuite încălcări ale drepturilor fundamentale, reprezintă o amenințare serioasă la adresa dezvoltării victimei și a sănătății sale fizice și mentale și împiedică satisfacerea nevoilor de bază în condiții de egalitate;

2. Copiii reprezintă cel mai vulnerabil grup al societății iar școala trebuie să ofere, prin urmare, un mediu sigur, având în centrul preocupărilor sale interesul copiilor;

3. Violența fizică, verbală, sexuală și psihologică, inclusiv amenințările și pedeapsa fizică, reprezintă încălcări flagrante ale dreptului copiilor la viață, siguranță și demnitate,

4. Comisia este chemată să sprijine instituirea unei zile europene împotriva hărțuirii și violenței în școli, cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la efectele grave ale acestui fenomen;

5. Statele membre, în calitate de state semnatare ale Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, sunt încurajate să ia măsuri adecvate pentru a proteja copiii împotriva tuturor formelor de violență fizică sau psihologică, inclusiv hărțuirea pe internet, și să ofere tinerilor, părinților, profesorilor, îngrijitorilor și societății în ansamblu mijloacele prin care să prevină hărțuirea și să lupte împotriva ei;

6. Statele membre sunt îndemnate să sprijine formarea pe tot parcursul vieții a cadrelor care lucrează cu copiii și să încurajeze participarea activă a tineretului, inclusiv prin intermediul noilor tehnologii, la exercitarea soluționării pașnice a conflictelor.

7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei, Consiliului și parlamentelor naționale ale statelor membre.

__________

1   În conformitate cu articolul 123 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

Lista semnatarilor

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Ivo Belet, Phil Bennion, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Anni Podimata, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Sophocles Sophocleous, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate