Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 februari 2013 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy