Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2260(INL)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0019/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Hlasování :

PV 07/02/2013 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0054

Zápis
Úterý, 5. února 2013 - Štrasburk

11. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 – Správa jednotného trhu (rozprava)
Doslovné záznamy

Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 [2012/2256(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 [2012/2257(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Zpráva obsahující doporučení Komisi ohledně správy jednotného trhu [2012/2260(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné a Elisa Ferreira uvedli zprávy.

Vystoupili: Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady), Olli Rehn (místopředseda), László Andor (člen Komise) a Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Eider Gardiazábal Rubial (navrhovatelka výboru BUDG), Milan Cabrnoch (navrhovatel výboru EMPL), Lambert van Nistelrooij (navrhovatel výboru REGI), Mojca Kleva Kekuš (navrhovatelka výboru REGI), Oldřich Vlasák (navrhovatel výboru REGI), Paulo Rangel (navrhovatel výboru AFCO), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Elisa Ferreira a Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elisa Ferreira, Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Hans-Peter Martin a Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Elisa Ferreira a Sylvie Goulard, Derek Roland Clark za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Lajos Bokros a Jean-Paul Gauzès, a Hans-Peter Martin nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Hans-Peter Martin, aby odpověděl na otázku, ktrou zvednutím modré karty položil Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt a Thomas Mann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan a Krisztina Morvai.

Vystoupili: László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné a Liem Hoang Ngoc (kterým byla zastoupena Elisa Ferreira).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 7.2.2013, bod 5.3 zápisu ze dne 7.2.2013 a bod 5.4 zápisu ze dne 7.2.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí