Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2260(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0019/2013

Dezbateri :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Voturi :

PV 07/02/2013 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0054

Proces-verbal
Marţi, 5 februarie 2013 - Strasbourg

11. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 - Guvernanţa pieţei unice (dezbatere)
Stenograma

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 [2012/2256(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 [2012/2257(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Raport conţinând recomandări adresate Comisiei privind guvernanţa pieţei unice [2012/2260(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Verónica Lope Fontagné şi Elisa Ferreira îşi prezintă rapoartele .

Au intervenit: Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului), Olli Rehn (Vicepreşedintele Comisiei), László Andor (membru al Comisiei) şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Eider Gardiazábal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Milan Cabrnoch (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Lambert van Nistelrooij (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Mojca Kleva Kekuš (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Oldřich Vlasák (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Paulo Rangel (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Elisa Ferreira şi Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Elisa Ferreira, Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Hans-Peter Martin şi Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Elisa Ferreira şi Sylvie Goulard, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Lajos Bokros şi Jean-Paul Gauzès, şi Hans-Peter Martin, neafiliat.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Hans-Peter Martin, pentru a răspunde unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru”, Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt şi Thomas Mann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan şi Krisztina Morvai.

Au intervenit: László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Verónica Lope Fontagné şi Liem Hoang Ngoc (membru supleant, Elisa Ferreira).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 7.2.2013, punctul 5.3 al PV din 7.2.2013 şi punctul 5.4 al PV din 7.2.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate