Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2838(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000201/2012 (B7-0109/2013)

Разисквания :

PV 05/02/2013 - 12
CRE 05/02/2013 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 5 февруари 2013 г. - Страсбург

12. Подготовка за CITES (COP 16). (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000201/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели за шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Банкок, Тайланд в периода 3-14 март 2013 г. (B7-0109/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000202/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели за шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Банкок, Тайланд в периода 3-14 март 2013 г. (B7-0110/2013)

Matthias Groote разви въпросите.

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Janez Potočnik (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Esther de Lange, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Richard Seeber, Edite Estrela, Chris Davies и Sophie Auconie.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказаха се: Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Andres Perello Rodriguez и Romana Jordan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Véronique Mathieu, Franz Obermayr и Elena Băsescu.

Изказаха се: Janez Potočnik и Lucinda Creighton.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Esther de Lange, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата ECR, и Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, относно стратегическите цели на ЕС за шестнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Банкок (Тайланд) в периода 3–14 март 2013 г. (2012/2838(RSP)) (B7-0047/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 6.2.2013.

Правна информация - Политика за поверителност