Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2838(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000201/2012 (B7-0109/2013)

Debatten :

PV 05/02/2013 - 12
CRE 05/02/2013 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 5 februari 2013 - Straatsburg

12. Voorbereidingen COP 16 CITES (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000201/2012) van Matthias Groote, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Hoofddoelstellingen CoP 16 van de CITES, 3-14 maart 2013, Bangkok (Thailand) (B7-0109/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000202/2012) van Matthias Groote, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Hoofddoelstellingen CoP 16 van de CITES, 3-14 maart 2013, Bangkok (Thailand) (B7-0110/2013)

Matthias Groote licht de vragen toe.

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Richard Seeber, Edite Estrela, Chris Davies en Sophie Auconie.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Andres Perello Rodriguez en Romana Jordan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Véronique Mathieu, Franz Obermayr en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Lucinda Creighton.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Rosbach, namens de ECR-Fractie, en Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, over de strategische doelstellingen van de EU voor de 16e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), die van 3 t/m 14 maart 2013 in Bangkok (Thailand) zal plaatsvinden (2012/2838(RSP)) (B7-0047/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 6.2.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid