Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2003(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0020/2013

Внесени текстове :

A7-0020/2013

Разисквания :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0048

Протокол
Вторник, 5 февруари 2013 г. - Страсбург

13. Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел X – Европейска служба за външна дейност [2013/2003(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

Monika Hohlmeier представи доклада.

Изказаха се: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, от името на групата PPE, Edit Herczog, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Paul Rübig и Alexander Alvaro, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Jürgen Klute, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, Tomasz Piotr Poręba, Frank Vanhecke, Cornelis de Jong, Bogusław Liberadzki и Lajos Bokros.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Zbigniew Ziobro и Nicole Sinclaire.

Изказа се Monika Hohlmeier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 6.2.2013.

Правна информация - Политика за поверителност