Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2003(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0020/2013

Predkladané texty :

A7-0020/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Hlasovanie :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0048

Zápisnica
Utorok, 5. februára 2013 - Štrasburg

13. Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [2013/2003(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

Monika Hohlmeier uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska v mene skupiny PPE, Edit Herczog v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Paul Rübig a Alexander Alvaro, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Jürgen Klute, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Tomasz Piotr Poręba, Frank Vanhecke, Cornelis de Jong, Bogusław Liberadzki a Lajos Bokros.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Zbigniew Ziobro a Nicole Sinclaire.

V rozprave vystúpila Monika Hohlmeier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 6.2.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia