Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2098(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0017/2013

Разисквания :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 7.10
CRE 06/02/2013 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0049

Протокол
Вторник, 5 февруари 2013 г. - Страсбург

14. Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж - Корпоративна социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване (разискване)
CRE

Доклад относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж [2012/2098(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Доклад относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване [2012/2097(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre и Richard Howitt представиха своите доклади.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Andrzej Grzyb (докладчик по становището на комисията AFET), Catherine Grèze (докладчик по становището на комисията DEVE), Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Philippe Boulland, от името на групата PPE, Alejandro Cercas, от името на групата S&D, Rebecca Taylor, от името на групата ALDE, Jean-Jacob Bicep, от името на групата Verts/ALE, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Димитър Стоянов, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška и Inês Cristina Zuber.

Изказаха се: Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre и Richard Howitt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 6.2.2013 и точка 7.11 от протокола от 6.2.2013.

Правна информация - Политика за поверителност