Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2098(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0017/2013

Arutelud :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Hääletused :

PV 06/02/2013 - 7.10
CRE 06/02/2013 - 7.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0049

Protokoll
Teisipäev, 5. veebruar 2013 - Strasbourg

14. Ettevõtja sotsiaalne vastutus: aruandluskohustuslik, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv - Ettevõtja sotsiaalne vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettevõtja sotsiaalse vastutuse, usaldusväärse, läbipaistva ja vastutustundliku ettevõtluse ning jätkusuutliku majanduskasvu kohta [2012/2098(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Raport ettevõtja sotsiaalse vastutuse, ühiskonna huvide edendamise ning suuna kohta säästvale ja kaasavale taastumisele [2012/2097(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre ja Richard Howitt tutvustasid oma raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Andrzej Grzyb (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Catherine Grèze (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Bernd Lange (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Philippe Boulland fraktsiooni PPE nimel, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel, Rebecca Taylor fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Jacob Bicep fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška ja Inês Cristina Zuber.

Sõna võtsid Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre ja Richard Howitt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.10 ja 6.2.2013protokoll punkt 7.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika