Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2098(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0017/2013

Debatten :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Stemmingen :

PV 06/02/2013 - 7.10
CRE 06/02/2013 - 7.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0049

Notulen
Dinsdag 5 februari 2013 - Straatsburg

14. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei - Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel (debat)
Volledige verslagen

Verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei [2012/2098(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel [2012/2097(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre en Richard Howitt leiden hun verslagen in.

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Catherine Grèze (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bernd Lange (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Philippe Boulland, namens de PPE-Fractie, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, Rebecca Taylor, namens de ALDE-Fractie, Jean-Jacob Bicep, namens de Verts/ALE-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre en Richard Howitt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 6.2.2013 en punt 7.11 van de notulen van 6.2.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid