Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2098(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0017/2013

Debaty :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Głosowanie :

PV 06/02/2013 - 7.10
CRE 06/02/2013 - 7.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0049

Protokół
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - Strasburg

14. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost [2012/2098(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu [2012/2097(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre i Richard Howitt przedstawili sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Andrzej Grzyb (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Catherine Grèze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Philippe Boulland w imieniu grupy PPE, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D, Rebecca Taylor w imieniu grupy ALDE, Jean-Jacob Bicep w imieniu grupy Verts/ALE, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrali: Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre i Richard Howitt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r. i pkt 7.11 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności