Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2098(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0017/2013

Dezbateri :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Voturi :

PV 06/02/2013 - 7.10
CRE 06/02/2013 - 7.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0049

Proces-verbal
Marţi, 5 februarie 2013 - Strasbourg

14. Responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă - Responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societăţii şi calea către o redresare durabilă şi favorabilă incluziunii (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă [2012/2098(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Raport referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societăţii şi calea către o redresare durabilă şi favorabilă incluziunii [2012/2097(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre şi Richard Howitt și-au prezentat rapoartele .

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Andrzej Grzyb (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Catherine Grèze (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Bernd Lange (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Philippe Boulland, în numele Grupului PPE, Alejandro Cercas, în numele Grupului S&D, Rebecca Taylor, în numele Grupului ALDE, Jean-Jacob Bicep, în numele Grupului Verts/ALE, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Nicole Sinclaire, neafiliată, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška şi Inês Cristina Zuber.

Au intervenit: Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre şi Richard Howitt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 6.2.2013 şi punctul 7.11 al PV din 6.2.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate