Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2098(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0017/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Hlasovanie :

PV 06/02/2013 - 7.10
CRE 06/02/2013 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0049

Zápisnica
Utorok, 5. februára 2013 - Štrasburg

14. Sociálna zodpovednosť podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast - Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast [2012/2098(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Správa o sociálnej zodpovednosti podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove [2012/2097(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre a Richard Howitt uviedli svoje správy.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Catherine Grèze (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bernd Lange ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Philippe Boulland v mene skupiny PPE, Alejandro Cercas v mene skupiny S&D, Rebecca Taylor v mene skupiny ALDE, Jean-Jacob Bicep v mene skupiny Verts/ALE, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška a Inês Cristina Zuber.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre a Richard Howitt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 6.2.2013 a bod 7.11 zápisnice zo dňa 6.2.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia