Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0409(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0435/2012

Внесени текстове :

A7-0435/2012

Разисквания :

PV 05/02/2013 - 15
CRE 05/02/2013 - 15

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 7.2
CRE 06/02/2013 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0041

Протокол
Вторник, 5 февруари 2013 г. - Страсбург

15. Ниво на шума от моторни превозни средства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

Miroslav Ouzký представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Sabine Verheyen (заместваща Anja Weisgerber, докладчик по становището на комисията IMCO), Gilles Pargneaux (докладчик по становището на комисията TRAN), Salvatore Tatarella, от името на групата PPE, Judith A. Merkies, от името на групата S&D, Holger Krahmer, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFD, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Richard Seeber, Matthias Groote, Toine Manders, Bas Eickhout, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Vilja Savisaar-Toomast, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Åsa Westlund, Andres Perello Rodriguez, Kathleen Van Brempt и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Antonio Tajani и Miroslav Ouzký.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 6.2.2013.

Правна информация - Политика за поверителност