Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0409(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0435/2012

Predkladané texty :

A7-0435/2012

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 15
CRE 05/02/2013 - 15

Hlasovanie :

PV 06/02/2013 - 7.2
CRE 06/02/2013 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0041

Zápisnica
Utorok, 5. februára 2013 - Štrasburg

15. Hladina hluku motorových vozidiel ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hladine hluku motorových vozidiel [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

Miroslav Ouzký uviedol správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sabine Verheyen (v zastúpení Anjy Weisgerberovej, spravodajkyne výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Gilles Pargneaux (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Salvatore Tatarella v mene skupiny PPE, Judith A. Merkies v mene skupiny S&D, Holger Krahmer v mene skupiny ALDE, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFD, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec, Richard Seeber, Matthias Groote, Toine Manders, Bas Eickhout, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Vilja Savisaar-Toomast, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Åsa Westlund, Andres Perello Rodriguez, Kathleen Van Brempt a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Miroslav Ouzký.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 6.2.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia