Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 5 февруари 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Общата политика в областта на рибарството ***I (разискване)
 4.Изявление на Франсоа Оланд, президент на Република Франция (разискване)
 5.Делегирани актове (член 87а, параграф 3 от Правилника за дейността)
 6.Внесени документи
 7.Време за гласуване
  
7.1.Специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море ***I (гласуване)
  
7.2.Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза ***I (гласуване)
  
7.3.Улесняване достъпа на МСП до финансиране (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г. - Европейски семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г. - Управлението на единния пазар (разискване)
 12.Подготовка за CITES (COP 16). (разискване)
 13.Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията (разискване)
 14.Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж - Корпоративна социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване (разискване)
 15.Ниво на шума от моторни превозни средства ***I (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (191 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (160 kb) 
 
Протокол (180 kb) Присъствен списък (53 kb) Резултати от гласувания (61 kb) Резултати от поименно гласуване (95 kb) 
 
Протокол (241 kb) Присъствен списък (73 kb) Резултати от гласувания (319 kb) Резултати от поименно гласуване (462 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност