Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Wspólna polityka rybołówstwa ***I (debata)
 4.Oświadczenie François Hollande'a, prezydenta Republiki Francuskiej (debata)
 5.Akty delegowane (art. 87a ust. 3 Regulaminu)
 6.Składanie dokumentów
 7.Głosowanie
  
7.1.Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego ***I (głosowanie)
  
7.2.Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
7.3.Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem (debata)
 12.Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES (debata)
 13.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja (debata)
 14.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)
 15.Poziom dźwięku pojazdów silnikowych ***I (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (169 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (160 kb) 
 
Protokół (180 kb) Lista obecności (53 kb) Wyniki głosowania (71 kb) Wyniki głosowań imiennych (120 kb) 
 
Protokół (225 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (313 kb) Wyniki głosowań imiennych (486 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności