Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 5. februára 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Spoločná rybárska politika ***I (rozprava)
 4.Vyhlásenie Françoisa Hollanda, prezidenta Francúzskej republiky
 5.Delegované akty (článok 87a ods. 3 rokovacieho poriadku)
 6.Predloženie dokumentov
 7.Hlasovanie
  
7.1.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori ***I (hlasovanie)
  
7.2.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie ***I (hlasovanie)
  
7.3.Zlepšenie prístupu MSP k financiám (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2013 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2013 - Správa jednotného trhu (rozprava)
 12.Príprava na CITES COP 16 (rozprava)
 13.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia (rozprava)
 14.Sociálna zodpovednosť podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast - Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove (rozprava)
 15.Hladina hluku motorových vozidiel ***I (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (173 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (160 kb) 
 
Zápisnica (172 kb) Prezenčná listina (53 kb) Výsledky hlasovania (72 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (122 kb) 
 
Zápisnica (222 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovania (314 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (450 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia