Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 5 februari 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Den gemensamma fiskeripolitiken ***I (debatt)
 4.Uttalande av Republiken Frankrikes president François Hollande (debatt)
 5.Delegerade akter (artikel 87a.3 i arbetsordningen)
 6.Inkomna dokument
 7.Omröstning
  7.1.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna ***I (omröstning)
  7.2.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden ***I (omröstning)
  7.3.Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2013 - Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013 - Styrning av den inre marknaden (debatt)
 12.Förberedelser inför CoP 16 för Cites (debatt)
 13.Budgetriktlinjer för 2014 - Övriga avsnitt (debatt)
 14.Företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt - Företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla (debatt)
 15.Motorfordons ljudnivå ***I (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (173 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (160 kb) 
 
Protokoll (154 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningsresultat (89 kb) Omröstningar med namnupprop (112 kb) 
 
Protokoll (217 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (136 kb) Omröstningar med namnupprop (384 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy