Index 
Jegyzőkönyv
PDF 222kWORD 176k
2013. február 5., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A közös halászati politika ***I (vita)
 4.François Hollande, a Francia Köztársaság elnökének beszéde (vita)
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (3) bekezdése)
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Szavazások órája
  
7.1.Egyedi mezőgazdasági intézkedések a kisebb égei-tengeri szigetek javára ***I (szavazás)
  
7.2.Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére ***I (szavazás)
  
7.3.A kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javítása (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2013. évi éves növekedési jelentés - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2013. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai - Az egységes piac irányítása (vita)
 12.A CITES-egyezmény részes felei 16. konferenciájának előkészítése (vita)
 13.Iránymutatások a 2014. évi költségvetéshez - egyéb szakaszok (vita)
 14.Vállalati társadalmi felelősségvállalás: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, valamint fenntartható növekedés - Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a társadalmi érdekek előmozdítása, valamint a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út (vita)
 15.A gépjárművek zajszintje ***I (vita)
 16.A következő ülésnap napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Laosz: Szombath Szomphon ügye

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szombath Szomphon eltünéséről Laoszban (2013/2535(RSP)) (B7-0054/2013);

- Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Laoszról: Szombath Szomphon ügye (2013/2535(RSP)) (B7-0063/2013);

- Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Thomas Mann és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Laoszról: Szombath Szomphon ügye (2013/2535(RSP)) (B7-0064/2013);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Laoszról: Szombath Szomphon ügye (2013/2535(RSP)) (B7-0065/2013);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Laoszról: Szombath Szomphon ügye (2013/2535(RSP)) (B7-0067/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz és Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laoszról: Szombath Szomphon ügye (2013/2535(RSP)) (B7-0077/2013).

II.   Emberi jogi aktivisták őrizetbe vétele Zimbabwében

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, emberi jogi aktivisták őrizetbe vételéről Zimbabwében (2013/2536(RSP)) (B7-0057/2013);

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, emberi jogi aktivisták őrizetbe vételéről Zimbabwében (2013/2536(RSP)) (B7-0066/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari és Patrice Tirolien, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről: emberi jogi aktivisták őrizetbe vétele (2013/2536(RSP)) (B7-0068/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Thomas Mann, Joanna Katarzyna Skrzydlewska és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről: emberi jogi aktivisták őrizetbe vétele (2013/2536(RSP)) (B7-0070/2013);

- Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, emberi jogi aktivisták őrizetbe vételéről Zimbabwében (2013/2536(RSP)) (B7-0072/2013);

- Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről: Okay Machisa ügye (2013/2536(RSP)) (B7-0073/2013).

III.   Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadásokról Pakisztánban (2013/2537(RSP)) (B7-0056/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadásokról Pakisztánban (2013/2537(RSP)) (B7-0069/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadásokról Pakisztánban (2013/2537(RSP)) (B7-0071/2013);

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa és Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadásokról Pakisztánban (2013/2537(RSP)) (B7-0074/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadásokról Pakisztánban (2013/2537(RSP)) (B7-0075/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Helmut Scholz, Sabine Lösing és Kartika Tamara Liotard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadásokról Pakisztánban (2013/2537(RSP)) (B7-0076/2013).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A közös halászati politika ***I (vita)

Jelentés a közös halászati politikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

Ulrike Rodust előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Simon Coveney (a Tanács soros elnöke) és Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Isabella Lövin (a DEVE bizottság véleményének előadója), Chris Davies (az ENVI bizottság véleményének előadója), Younous Omarjee (a REGI bizottság véleményének előadója), Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guido Milana, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ian Hudghton, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Nicholson, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Nils Torvalds, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, John Stuart Agnew, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo, Gesine Meissner, Julie Girling, Bastiaan Belder, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Gerben-Jan Gerbrandy, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Werner Kuhn, Luis Manuel Capoulas Santos, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo, Agnès Le Brun, Mario Pirillo, Salvatore Iacolino és Ole Christensen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Ana Miranda, Peter van Dalen, Paul Murphy és John Bufton.

Felszólal: Maria Damanaki, Simon Coveney és Ulrike Rodust.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.2.6-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

4. François Hollande, a Francia Köztársaság elnökének beszéde (vita)

François Hollande, a Francia Köztársaság elnöke nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Philippe de Villiers, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Marine Le Pen, független.

Felszólal: François Hollande.

Felszólal: Marine Le Pen, független, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Catherine Trautmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Alain Lamassoure, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: François Hollande.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (3) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 87a. cikke (3) bekezdésének megfelelően az ECON bizottság elfogadta az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt: on the Commission delegated regulations of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (C(2012)9593) and on requirements for central counterparties (C(2012)9623) (2013/2522(RSP)) B7-0078/2013 (a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre).

Az ezen állásfoglalásra irányuló indítványhoz kapcsolódó módosítások benyújtásának határideje 2013. február 6., szerda, 12.00 óra. A szavazásra 2013. február 7-én, csütörtökön kerül sor.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- 17/2012. sz. különjelentés (2011. évi mentesítés) – „Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) hozzájárulása a szubszaharai Afrika úthálózatának fenntarthatóságához” (N7-0006/2013 - C7-0020/2013 - 2013/2012(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE

- Javaslat az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, AGRI, ENVI

- Javaslat az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

AGRI, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- A Számvevőszéknek az Európai Bizottság 2011. évi mentesítéséről szóló külön jelentései (COM(2012)0436 [50] – COM(2012)0414 - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- Jelentés a vállalati társadalmi felelősségvállalásról: a társadalmi érdekek előmozdítása és a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út (2012/2097(INI)) - EMPL bizottság - előadó: Richard Howitt (A7-0023/2013)

- Jelentés a tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség stratégiai végrehajtási tervének előreviteléről (2012/2258(INI)) - ENVI bizottság - előadó: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Robert Atkins.


7.1. Egyedi mezőgazdasági intézkedések a kisebb égei-tengeri szigetek javára ***I (szavazás)

Jelentés az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2010/0370(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0034)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0034)


7.2. Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére ***I (szavazás)

Jelentés az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2010/0256(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0035)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0035)


7.3. A kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javítása (szavazás)

Jelentés a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javításáról [2012/2134(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0036)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Georgios Papastamkos -jelentés - A7-0319/2011
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan és Elena Băsescu

Gabriel Mato Adrover -jelentés - A7-0321/2011
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Diane Dodds, Monika Smolková, Daniel Hannan és Elena Băsescu

Philippe De Backer -jelentés - A7-0001/2013
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Iosif Matula, Martina Anderson, Julie Girling, Dimitar Stoyanov, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Andrea Češková, Charles Tannock, Diane Dodds, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly, Licia Ronzulli, Elena Băsescu és Janusz Władysław Zemke.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.50-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2013. évi éves növekedési jelentés - A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2013. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai - Az egységes piac irányítása (vita)

A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2013. évi éves növekedési jelentés [2012/2256(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2013. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2012/2257(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az egységes piac irányításáról [2012/2260(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné és Elisa Ferreira ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke), Olli Rehn (a Bizottság alelnöke), László Andor (a Bizottság tagja) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eider Gardiazábal Rubial (a BUDG bizottság véleményének előadója), Milan Cabrnoch (az EMPL bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij (a REGI bizottság véleményének előadója), Mojca Kleva Kekuš (a REGI bizottság véleményének előadója), Oldřich Vlasák (a REGI bizottság véleményének előadója), Paulo Rangel (az AFCO bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Elisa Ferreira és Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elisa Ferreira, Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin és Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Elisa Ferreira és Sylvie Goulard, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Lajos Bokros és Jean-Paul Gauzès, és Hans-Peter Martin, független.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Hans-Peter Martin, aki válaszol Gay Mitchell kékkártyás kérdésére, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt és Thomas Mann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan és Krisztina Morvai.

Felszólal: László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné és Liem Hoang Ngoc (Elisa Ferreira helyett).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.2.7-i jegyzőkönyv, 5.2. pont , 2013.2.7-i jegyzőkönyv, 5.3. pont és 2013.2.7-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .


12. A CITES-egyezmény részes felei 16. konferenciájának előkészítése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000201/2012) felteszi: Matthias Groote, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 2013. március 3-14. között a thaiföldi Bangkokban megrendezésre kerülő 16. ülésére vonatkozó legfontosabb célkitűzések (B7-0109/2013)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000202/2012) felteszi: Matthias Groote, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 2013. március 3-14. között a thaiföldi Bangkokban megrendezésre kerülő 16. ülésére vonatkozó legfontosabb célkitűzések (B7-0110/2013)

Matthias Groote kifejti a kérdéseket.

Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszolnak a kérdésekre.

Felszólal: Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Richard Seeber, Edite Estrela, Chris Davies és Sophie Auconie.

ELNÖKÖL:
Jacek PROTASIEWICZ alelnök

Felszólal: Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Andres Perello Rodriguez és Romana Jordan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Véronique Mathieu, Franz Obermayr és Elena Băsescu.

Felszólal: Janez Potočnik és Lucinda Creighton.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Kartika Tamara Liotard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 2013. március 3. és 14. között Bangkokban (Thaiföld) megrendezendő 16. ülésére készített uniós stratégiai célkitűzésekről (2012/2838(RSP)) (B7-0047/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.2.6-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


13. Iránymutatások a 2014. évi költségvetéshez - egyéb szakaszok (vita)

Jelentés a 2014. évi költségvetési eljárás iránymutatásairól, I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz - Tanács, IV. szakasz - Bíróság, V. szakasz - Számvevőszék, VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII. szakasz - európai ombudsman, IX. szakasz - európai adatvédelmi biztos, X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat [2013/2003(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

Monika Hohlmeier előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edit Herczog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig és Alexander Alvaro, Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Jürgen Klute, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Tomasz Piotr Poręba, Frank Vanhecke, Cornelis de Jong, Bogusław Liberadzki és Lajos Bokros.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Zbigniew Ziobro és Nicole Sinclaire.

Felszólal: Monika Hohlmeier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.2.6-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


14. Vállalati társadalmi felelősségvállalás: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, valamint fenntartható növekedés - Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a társadalmi érdekek előmozdítása, valamint a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út (vita)

Jelentés a vállalati társadalmi felelősségvállalásról: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, valamint fenntartható növekedés [2012/2098(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Jelentés a vállalati társadalmi felelősségvállalásról: a társadalmi érdekek előmozdítása, valamint a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út [2012/2097(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre és Richard Howitt ismertetik jelentéseiket.

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Andrzej Grzyb (az AFET bizottság véleményének előadója), Catherine Grèze (a DEVE bizottság véleményének előadója), Bernd Lange (az INTA bizottság véleményének előadója), Morten Løkkegaard (a CULT bizottság véleményének előadója), Philippe Boulland, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alejandro Cercas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Rebecca Taylor, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean-Jacob Bicep, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška és Inês Cristina Zuber.

Felszólal: Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre és Richard Howitt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.2.6-i jegyzőkönyv, 7.10. pont és 2013.2.6-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


15. A gépjárművek zajszintje ***I (vita)

Jelentés a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

Miroslav Ouzký előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Sabine Verheyen (az IMCO véleményének előadója, Anja Weisgerber helyett), Gilles Pargneaux (a TRAN bizottság véleményének előadója), Salvatore Tatarella, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Judith A. Merkies, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Holger Krahmer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Richard Seeber, Matthias Groote, Toine Manders, Bas Eickhout, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Vilja Savisaar-Toomast, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Åsa Westlund, Andres Perello Rodriguez, Kathleen Van Brempt és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Jaroslav Paška.

Felszólal: Antonio Tajani és Miroslav Ouzký.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.2.6-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


16. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 504.008/OJME).


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Vrbat, Vuljanić

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat