Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lutego 2013 r. - Strasburg

3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu delegowanego:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania węgierskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) nr 244/2012 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiającego ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków - C(2013)404

Termin na zgłoszenie sprzeciwu: dwa miesiące, począwszy od dnia otrzymania aktu (31 stycznia 2013 r.).

Odesłane komisja przedm. właśc.: ITRE.

Projekt aktu delegowanego, w odniesieniu do którego termin na zgłaszanie sprzeciwu przedłużono:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall” na terenie całej UE - C(2012)8509

Termin na zgłoszenie sprzeciwu: dwa miesiące, począwszy od dnia otrzymania aktu (3 grudnia 2012 r.).

Przedłużenie terminu na zgłoszenie sprzeciwu: dodatkowe dwa miesiące na wniosek Rady.

Odesłane komisja przedm. właśc.: TRAN.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności