Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. února 2013 - Štrasburk

4. Příprava zasedání Evropské rady (7.–8. února 2013) (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (7.–8. února 2013)

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Godfrey Bloom, Martin Callanan za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joseph Daul, Nigel Farage za skupinu EFD, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock (předseda připomněl ustanovení článků 310 a 323 Smlouvy o fungování Evropské unie), a Laurence J.A.J. Stassen, nezařazená.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure a Mairead McGuinness.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič a Ana Gomes.

Vystoupili: Janusz Lewandowski (člen Komise), Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Lucinda Creighton.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí