Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 februari 2013 - Straatsburg

4. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (7-8 februari 2013) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (7-8 februari 2013)

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Godfrey Bloom, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joseph Daul, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock(de Voorzitter herinnert aan de bepalingen van de artikelen 310 en 322 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), en Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure en Mairead McGuinness.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (lid van de Commissie), Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Lucinda Creighton.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid