Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lutego 2013 r. - Strasburg

4. Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (7-8 lutego 2013 r.) (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (7-8 lutego 2013 r.)

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Godfreya Blooma, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Josepha Daula, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka (przewodniczący przypomniał przepisy art. 310 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), i Laurence J.A.J. Stassen, posłanka niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Petera van Dalena, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Reinharda Bütikofera, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zbigniewa Ziobrę, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Lenę Kolarską-Bobińską, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič i Ana Gomes.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski (członek Komisji), Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), i Lucinda Creighton.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności