Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 februarie 2013 - Strasbourg

4. Pregătiri în vederea reuniunii Consiliului European (7-8 februarie 2013) (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătiri în vederea reuniunii Consiliului European (7-8 februarie 2013)

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Godfrey Bloom, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Joseph Daul, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Charles Tannock (Preşedintele a reamintit dispozițiile articolelor 310 și 322 din Tratatul privind funcționarea UE), şi Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure şi Mairead McGuinness.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič şi Ana Gomes.

Au intervenit: Janusz Lewandowski (membru al Comisiei), Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Lucinda Creighton.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate