Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. februára 2013 - Štrasburg

4. Prípravy na zasadnutie Európskej rady (7. - 8. februára 2013) (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prípravy na zasadnutie Európskej rady (7. - 8. februára 2013)

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Godfrey Bloom, Martin Callanan v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Joseph Daul, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock (Predseda pripomenul ustanovenia článkov 310 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), a Laurence J.A.J. Stassen, nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure a Mairead McGuinness.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič a Ana Gomes.

Vystúpili: Janusz Lewandowski (člen Komisie), Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Lucinda Creighton.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia