Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0035(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0015/2013

Ingivna texter :

A7-0015/2013

Debatter :

PV 04/02/2013 - 20
CRE 04/02/2013 - 20

Omröstningar :

PV 06/02/2013 - 5.3
CRE 06/02/2013 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0039

Protokoll
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg

5.3. Insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0039)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0039)

Inlägg:

Alda Sousa lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7.

Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Antonyia Parvanova (föredragande), som undrade efter omröstningen vad kommissionen ansåg om de ändringsförslag som antagits, och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

°
° ° °

Talare: Hannes Swoboda, som kommenterade vissa av de uttalanden som Nigel Farage hade gjort under den föregående debatten.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på det högtidliga mötet, och återupptogs kl. 12.05)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy