Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0342/2012

Внесени текстове :

A7-0342/2012

Разисквания :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Обяснение на вота
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Протокол
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург

7.5. Опазване на рибните ресурси ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0044)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0044)

Изказвания

Pat the Cope Gallagher (докладчик) преди гласуването.

Werner Langen, относно протичането на времето за гласуване.

Правна информация - Политика за поверителност