Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2003(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0020/2013

Ingivna texter :

A7-0020/2013

Debatter :

PV 05/02/2013 - 13
CRE 05/02/2013 - 13

Omröstningar :

PV 06/02/2013 - 7.9
CRE 06/02/2013 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0048

Protokoll
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg

7.9. Budgetriktlinjer för 2014 - Övriga avsnitt (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet 2014, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [2013/2003(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0048)

Inlägg

Monika Hohlmeier (föredragande), som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 14, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy