Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. februára 2013 - Štrasburg

7. Hlasovanie (pokračovanie)
CRE

7.1. Spoločná rybárska politika ***I (hlasovanie)

7.2. Hladina hluku motorových vozidiel ***I (hlasovanie)

7.3. Európsky fond pre utečencov, Európsky fond pre návrat a Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)

7.4. Fond pre vonkajšie hranice ***I (hlasovanie)

7.5. Zachovanie zdrojov rybolovu ***I (hlasovanie)

7.6. Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (hlasovanie)

7.7. Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (hlasovanie)

7.8. Príprava na CITES COP 16 (hlasovanie)

7.9. Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia (hlasovanie)

7.10. Sociálna zodpovednosť podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast (hlasovanie)

7.11. Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia