Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. februar 2013 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

°
° ° °

Taler: Jean-Pierre Audy for en bemærkning til forretningsordenen.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan og Hannu Takkula.

Betænkning: Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman og Elena Băsescu.

Betænkning: Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly og Jacqueline Foster.

Betænkning: Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds og Seán Kelly.

Afskaffelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock og Miroslav Mikolášik.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik