Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 6. veebruar 2013 - Strasbourg

8. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

°
° ° °

Sõna võttis Jean-Pierre Audy, et esitada kodukorda puudutav märkus.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan ja Hannu Takkula.

Raport: Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman ja Elena Băsescu.

Raport: Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly ja Jacqueline Foster.

Raport: Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds ja Seán Kelly.

Igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamine ja lõpetamine - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock ja Miroslav Mikolášik.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika