Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 6. februāris - Strasbūra

8. Balsojuma skaidrojumi
Stenogramma

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

°
° ° °

Uzstājās Jean-Pierre Audy, aicinot ievērot Reglamentu.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Antonyia Parvanova ziņojums - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan un Hannu Takkula.

Ulrike Rodust ziņojums - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman un Elena Băsescu.

Miroslav Ouzký ziņojums - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly un Jacqueline Foster.

Pat the Cope Gallagher ziņojums - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds un Seán Kelly.

Visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock un Miroslav Mikolášik.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika