Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 februarie 2013 - Strasbourg

8. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

°
° ° °

A intervenit Jean-Pierre Audy pentru a solicita respectarea Regulamentului de procedură.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan şi Hannu Takkula.

Raport Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman şi Elena Băsescu.

Raport Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly şi Jacqueline Foster.

Raport Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds şi Seán Kelly.

Eliminarea şi prevenirea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock şi Miroslav Mikolášik.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate