Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2925(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000214/2012 (B7-0107/2013)

Forhandlinger :

PV 06/02/2013 - 15
CRE 06/02/2013 - 15

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 6. februar 2013 - Strasbourg

15. FN's konference om rammekonventionen om klimaændringer (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000214/2012) af Matthias Groote, for ENVI, til Rådet: EU's forberedelser til UNFCCC COP 19 (B7-0107/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000215/2012) af Matthias Groote, for ENVI, til Kommissionen: EU's forberedelser til UNFCCC COP 19 (B7-0106/2013)

Matthias Groote begrundede forespørgslerne.

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Dan Jørgensen for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner og Gilles Pargneaux.

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Talere: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Romana Jordan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogusław Sonik og Elena Băsescu.

Talere: Lucinda Creighton og Connie Hedegaard.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik