Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2925(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000214/2012 (B7-0107/2013)

Arutelud :

PV 06/02/2013 - 15
CRE 06/02/2013 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 6. veebruar 2013 - Strasbourg

15. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000214/2012), mille esitas(id) Matthias Groote ENVI komisjoni nimel nõukogule: ELi ettevalmistused Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste üheksateistkümnendaks konverentsiks (COP 19) (B7-0107/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000215/2012), mille esitas(id) Matthias Groote ENVI komisjoni nimel komisjonile: ELi ettevalmistused Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste üheksateistkümnendaks konverentsiks (COP 19) (B7-0106/2013)

Matthias Groote esitas küsimused.

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Connie Hedegaard (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Dan Jørgensen fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner ja Gilles Pargneaux.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

Sõna võtsid Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Romana Jordan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogusław Sonik ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid Lucinda Creighton ja Connie Hedegaard.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika