Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2925(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000214/2012 (B7-0107/2013)

Keskustelut :

PV 06/02/2013 - 15
CRE 06/02/2013 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 6. helmikuuta 2013 - Strasbourg

15. YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000214/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n valmistelut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen COP 19 -kokousta varten (B7-0107/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000215/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n valmistelut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen COP 19 -kokousta varten (B7-0106/2013)

Matthias Groote esitteli kysymykset.

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Connie Hedegaard (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Tadeusz Cymański EFD-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner ja Gilles Pargneaux.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Romana Jordan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogusław Sonik ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton ja Connie Hedegaard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö