Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2925(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000214/2012 (B7-0107/2013)

Debatai :

PV 06/02/2013 - 15
CRE 06/02/2013 - 15

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. vasario 6 d. - Strasbūras

15. Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija (diskusijos)
Stenograma

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000214/2012), kurį pateikė Matthias Groote ENVI komiteto vardu Tarybai: ES pasirengimas 19-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai (B7-0107/2013)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000215/2012), kurį pateikė Matthias Groote ENVI komiteto vardu Komisijai: ES pasirengimas 19-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai (B7-0106/2013)

Matthias Groote pateikė klausimus.

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Connie Hedegaard (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Dan Jørgensen S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Tadeusz Cymański EFD frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner ir Gilles Pargneaux.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Romana Jordan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogusław Sonik ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Lucinda Creighton ir Connie Hedegaard.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika