Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2925(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000214/2012 (B7-0107/2013)

Dezbateri :

PV 06/02/2013 - 15
CRE 06/02/2013 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 6 februarie 2013 - Strasbourg

15. Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000214/2012) adresată de Matthias Groote, în numele Comisiei ENVI, adresată Consiliului: Pregătirile UE pentru CCONUSC COP 19 (B7-0107/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000215/2012) adresată de Matthias Groote, în numele Comisiei ENVI, adresată Comisiei: Pregătirile UE pentru CCONUSC COP 19 (B7-0106/2013)

Matthias Groote a dezvoltat întrebările.

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Connie Hedegaard (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Dan Jørgensen, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner şi Gilles Pargneaux.

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Romana Jordan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogusław Sonik şi Elena Băsescu.

Au intervenit: Lucinda Creighton şi Connie Hedegaard.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate