Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg

16. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: Salvatore Caronna i stället för Francesca Barracciu

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy