Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2864(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000186/2012

Ingivna texter :

O-000186/2012 (B7-0112/2013)

Debatter :

PV 06/02/2013 - 17
CRE 06/02/2013 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg

17. Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-000186/2012) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, till kommissionen: Rättslig utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (B7-0112/2013)

Tadeusz Zwiefka och Evelyn Regner utvecklade frågan.

Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Erminia Mazzoni för PPE-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Jaroslav Paška.

Talare: Algirdas Šemeta.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, om juridisk utbildning – samordnare av lagstiftningsfrågor (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 7.2.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy