Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Подготовка с оглед на заседанието на Европейския съвет (7 и 8 февруари 2013 г.) (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Общо споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.: изменение на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към ЕС *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Насоки за политиките за заетостта на държавите членки * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I (гласуване)
 6.Тържествено заседание - Тунис
 7.Време за гласуване (продължение)
  
7.1.Общата политика в областта на рибарството ***I (гласуване)
  
7.2.Ниво на шума от моторни превозни средства ***I (гласуване)
  
7.3.Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави ***I (гласуване)
  
7.4.Фонд за външните граници ***I (гласуване)
  
7.5.Опазване на рибните ресурси ***I (гласуване)
  
7.6.Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срешу жените и момичетата (гласуване)
  
7.7.Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (гласуване)
  
7.8.Подготовка за CITES (COP 16). (гласуване)
  
7.9.Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията (гласуване)
  
7.10.Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж (гласуване)
  
7.11.Корпоративна социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 12.Диалог за намиране на мирно решение на кюрдския въпрос в Турция (разискване)
 13.22-ра сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
 14.Принципи на правовата държава и свобода в България (разискване)
 15.Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Съдебно обучение - съдебни координатори (разискване)
 18.Използване на традиционните наименования за вината от САЩ (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (189 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (3386 kb) 
 
Протокол (196 kb) Присъствен списък (53 kb) Резултати от гласувания (479 kb) Резултати от поименно гласуване (1358 kb) 
 
Протокол (255 kb) Присъствен списък (73 kb) Резултати от гласувания (792 kb) Резултати от поименно гласуване (3234 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност