Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 6. februar 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Forberedelser til Det Europæiske Råds møde (7.-8. februar 2013) (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Aftale EU-USA i overensstemmelse med GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger ***I (afstemning)
 6.Højtideligt møde - Tunesien
 7.Afstemningstid (fortsat)
  
7.1.Den fælles fiskeripolitik ***I (afstemning)
  
7.2.Motorkøretøjers støjniveau ***I (afstemning)
  
7.3.Den Europæiske Flygtningefond, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere ***I (afstemning)
  
7.4.Fonden for De Ydre Grænser ***I (afstemning)
  
7.5.Bevarelse af fiskeressourcerne ***I (afstemning)
  
7.6.Afskaffelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger (afstemning)
  
7.7.Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring (afstemning)
  
7.8.Forberedelse til CITES COP 16 (afstemning)
  
7.9.Retningslinjer for budgettet for 2014 - Andre sektioner (afstemning)
  
7.10.Virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst (afstemning)
  
7.11.Virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 12.Dialog med henblik på en fredelig løsning af det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet (forhandling)
 13.22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)
 14.Retsstatsprincippet og frihed i Bulgarien (forhandling)
 15.FN's konference om rammekonventionen om klimaændringer (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Juridisk uddannelse – retskoordinatorer (forhandling)
 18.Anvendelse af traditionelle betegnelser på vine fra USA (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3386 kb) 
 
Protokol (161 kb) Tilstedeværelsesliste (53 kb) Afstemningsresultater (638 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1603 kb) 
 
Protokol (228 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (546 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3073 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik