Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 4.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (7-8 Φεβρουαρίου 2013) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ δυνάμει της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994: τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ***I (ψηφοφορία)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Τυνησία
 7.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  7.1.Kοινή αλιευτική πολιτική ***I (ψηφοφορία)
  7.2.Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  7.3.Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών ***I (ψηφοφορία)
  7.4.Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων ***I (ψηφοφορία)
  7.5.Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I (ψηφοφορία)
  7.6.Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (ψηφοφορία)
  7.7.Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (ψηφοφορία)
  7.8.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της 16ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) (ψηφοφορία)
  7.9.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2014 - άλλα τμήματα πλην της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  7.10.Εταιρική κοινωνική ευθύνη: υποκείμενη σε λογοδοσία, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  7.11.Eταιρική κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 12.Διάλογος για ειρηνική επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία (συζήτηση)
 13.22η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 14.Κράτος δικαίου και ελευθερία στην Βουλγαρία (συζήτηση)
 15.Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Δικαστική εκπαίδευση - δικαστικοί συντονιστές (συζήτηση)
 18.Χρησιμοποίηση παραδοσιακών ενδείξεων για κρασιά προερχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (188 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3386 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (830 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1648 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (250 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (772 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3155 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου