Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. vasario 6 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos (2013 m. vasario 7–8 d.) susitikimui (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pagal 1994 m. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas, skaidrumas ***I (balsavimas)
 6.Iškilmingas posėdis. Tunisas
 7.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
7.1.Bendra žuvininkystės politika ***I (balsavimas)
  
7.2.Variklinių transporto priemonių garso lygis ***I (balsavimas)
  
7.3.Europos pabėgėlių fondas, Europos grąžinimo fondas ir Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai ***I (balsavimas)
  
7.4.Išorės sienų fondas ***I (balsavimas)
  
7.5.Žuvininkystės išteklių apsauga ***I (balsavimas)
  
7.6.Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimas ir prevencija (balsavimas)
  
7.7.Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje (balsavimas)
  
7.8.Pasirengimas 16-ajam CITES šalių konferencijos susitikimui (COP 16) (balsavimas)
  
7.9.2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. Kiti skirsniai (balsavimas)
  
7.10.Įmonių socialinė atsakomybė: atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas (balsavimas)
  
7.11.Įmonių socialinė atsakomybė: visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 12.Taikus kurdų klausimo Turkijoje sprendimas (diskusijos)
 13.22-oji Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija (diskusijos)
 14.Įstatymo viršenybė ir laisvė Bulgarijoje (diskusijos)
 15.Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.Teisėjų mokymas – teismo koordinatoriai (diskusijos)
 18.Vynų iš JAV ženklinimas tradicinėmis nuorodomis (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (167 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (3386 kb) 
 
Protokolas (193 kb) Dalyvių sąrašas (53 kb) Balsavimo rezultatai (753 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1680 kb) 
 
Protokolas (230 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (826 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (3118 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika