Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 6 ta' Frar 2013 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (7-8 ta' Frar 2013) (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar il-GATT tal-1994: modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom fl-UE *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.It-trasparenza ta' miżuri li jirregolaw il-prezzijiet ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem ***I (votazzjoni)
 6.Seduta formali - Tuneżija
 7.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  7.1.Il-Politika Komuni tas-Sajd ***I (votazzjoni)
  7.2.Il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)
  7.3.Il-Fond Ewropew għar-Refuġjati, il-Fond Ewropew għar-Ritorn u l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni taċ-Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi ***I (votazzjoni)
  7.4.Il-Fond tal-Fruntieri Esterni ***I (votazzjoni)
  7.5.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd ***I (votazzjoni)
  7.6.L-eliminazzjoni u l-prevenzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u t-tfajliet (votazzjoni)
  7.7.Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu (votazzjoni)
  7.8.Preparazzjonijiet għal CITES COP 16 (votazzjoni)
  7.9.Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsimiet Oħra differenti mill-Kummissjoni (votazzjoni)
  7.10.Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: imġiba kummerċjali responsabbli u trasparenti u tkabbir sostenibbli (votazzjoni)
  7.11.Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u triq lejn l-irkupru sostenibbli u inklużiv (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 12.Djalogu għal soluzzjoni paċifika tal-kwistjoni Kurda fit-Turkija (dibattitu)
 13.It-22 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (dibattitu)
 14.L-istat ta' dritt u l-libertà fil-Bulgarija (dibattitu)
 15.Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Taħriġ ġudizzjarju - koordinaturi tal-qrati (dibattitu)
 18.L-użu ta' deżinjazzjonijiet tradizzjonali għal inbejjed mill-Istati Uniti (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (167 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3386 kb) 
 
Minuti (195 kb) Lista tal-Membri preżenti (53 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (683 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1582 kb) 
 
Minuti (235 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (760 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3079 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza