Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 6 februari 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (7-8 februari 2013) (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van de GATT 1994: wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik ***I (stemming)
 6.Plechtige vergadering - Tunesië
 7.Stemmingen (voortzetting)
  
7.1.Gemeenschappelijk visserijbeleid ***I (stemming)
  
7.2.Geluidsniveau van motorvoertuigen ***I (stemming)
  
7.3.Europees Vluchtelingenfonds, Europees Terugkeerfonds en Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen ***I (stemming)
  
7.4.Buitengrenzenfonds ***I (stemming)
  
7.5.Instandhouding van de visbestanden ***I (stemming)
  
7.6.Uitbanning en preventie van alle vormen van geweld jegens vrouwen en meisjes (stemming)
  
7.7.Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (stemming)
  
7.8.Voorbereidingen COP 16 CITES (stemming)
  
7.9.Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2014 - overige afdelingen (stemming)
  
7.10.Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei (stemming)
  
7.11.Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 12.Dialoog met het oog op een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije (debat)
 13.22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (debat)
 14.Rechtsstaat en vrijheid in Bulgarije (debat)
 15.VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (debat)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren (debat)
 18.Gebruik van traditionele aanduidingen voor wijnen uit de VS (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (166 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3386 kb) 
 
Notulen (163 kb) Presentielijst (53 kb) Stemmingsuitslagen (757 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1582 kb) 
 
Notulen (232 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (540 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3071 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid