Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 6 lutego 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (7-8 lutego 2013 r.) (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Porozumienie UE-USA na podstawie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.: zmiany koncesji zawartych w listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi ***I (głosowanie)
 6.Uroczyste posiedzenie - Tunezja
 7.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
7.1.Wspólna polityka rybołówstwa ***I (głosowanie)
  
7.2.Poziom dźwięku pojazdów silnikowych ***I (głosowanie)
  
7.3.Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów oraz Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich ***I (głosowanie)
  
7.4.Fundusz Granic Zewnętrznych ***I (głosowanie)
  
7.5.Zachowanie zasobów połowowych ***I (głosowanie)
  
7.6.Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku (głosowanie)
  
7.7.Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (głosowanie)
  
7.8.Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES (głosowanie)
  
7.9.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja (głosowanie)
  
7.10.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost (głosowanie)
  
7.11.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 12.Dialog na rzecz pokojowego rozwiązania kwestii kurdyjskiej w Turcji (debata)
 13.22. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ (debata)
 14.Rządy prawa i wolność w Bułgarii (debata)
 15.Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (debata)
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości - koordynatorzy sądowi (debata)
 18.Stosowanie tradycyjnego nazewnictwa w odniesieniu do win z USA (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (163 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3386 kb) 
 
Protokół (198 kb) Lista obecności (53 kb) Wyniki głosowania (689 kb) Wyniki głosowań imiennych (1639 kb) 
 
Protokół (244 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (745 kb) Wyniki głosowań imiennych (3133 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności