Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 6. februára 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 4.Prípravy na zasadnutie Európskej rady (7. - 8. februára 2013) (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Dohoda medzi EÚ a USA v zmysle dohody GATT z roku 1994: zmena úľav v zoznamoch záväzkov Bulharska a Rumunska v rámci ich pristúpenia k EÚ *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Transparentnosť opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie ***I (hlasovanie)
 6.Slávnostná schôdza – Tunisko
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  
7.1.Spoločná rybárska politika ***I (hlasovanie)
  
7.2.Hladina hluku motorových vozidiel ***I (hlasovanie)
  
7.3.Európsky fond pre utečencov, Európsky fond pre návrat a Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)
  
7.4.Fond pre vonkajšie hranice ***I (hlasovanie)
  
7.5.Zachovanie zdrojov rybolovu ***I (hlasovanie)
  
7.6.Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (hlasovanie)
  
7.7.Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (hlasovanie)
  
7.8.Príprava na CITES COP 16 (hlasovanie)
  
7.9.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia (hlasovanie)
  
7.10.Sociálna zodpovednosť podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast (hlasovanie)
  
7.11.Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 12.Dialóg v záujme mierového riešenia kurdskej otázky v Turecku (rozprava)
 13.22. zasadnutie Rady Spojených národov pre ľudské práva (rozprava)
 14.Právny štát a sloboda v Bulharsku (rozprava)
 15.Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Odborná justičná príprava – koordinátori súdov (rozprava)
 18.Používanie tradičného označovania vína z USA (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (165 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3386 kb) 
 
Zápisnica (193 kb) Prezenčná listina (53 kb) Výsledky hlasovania (697 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1587 kb) 
 
Zápisnica (230 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovania (790 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3145 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia